COVID-19 (z anglického spojení coronavirus disease 2019) je infekční onemocnění, který se začal šířit v prosinci 2019 z Číny.

1. Co je to Koronavirus COVID-19?

Označení COVID-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální 11. února 2020.

K prvnímu březnu 2020 je na celém světě 89 253 potvrzených případů, včetně 3048 úmrtí.

Dne 1. března 2020 byly kolem 16:00 SEČ oznámeny první 3 případy onemocnění COVID-19 v Česku.

2. Nový koronavirus je v česku

Nový koronavirus je v česku https://d15-a.sdn.cz/d_15/c_img_E_J/MV1BMMt.jpeg

3. Základní odpovědi o Koronavirus COVID-19

Průběh

  • Nakažení a inkubační doba

COVID-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka a šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota R0 (tj. přibližně kolik lidí může nakazit 1 infikovaný člověk) se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS.

Inkubační doba (tzn. doba od nakažení do propuknutí příznaků nemoci) se pohybuje přibližně mezi 2 až 14 dny a i během ní je nemoc infekční.

  • Identifikace

Test na koronavirus

Nemoc má velmi podobné příznaky i průběh jako závažnější chřipka či jiné podobné chřipkové onemocnění. Je tak velmi obtížné na první pohled rozeznat nákazu koronavirem právě od chřipky. V současnosti je tudíž jediným možným způsobem, jak virus v těle odhalit, podstoupit krevní testy, kde se v odebraných vzorcích následně hledá stejné RNA jako má koronavirus. Stále se však vyvíjejí nové a efektivnější metody testování na podobném principu.

  • Příznaky a symptomy

Symptomy nemoci COVID-19

Jako první se projevuje horečka, vysoká únava a dušnost. Později se přidá suchý dráždivý kašel, případně bolest svalů a kloubů. Životní funkce přijímaných pacientů jsou obvykle stabilní. Závažnější případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Nemocní mají často sníženou hladinu bílých krvinek a lymfocytů.

  • Léčba

Na toto onemocnění zatím neexistuje žádná vakcína, která by účinkovala přímo proti viru. Světová zdravotnická organizace však očekává, že taková vakcína by mohla existovat do 18 měsíců. Na potlačení některých příznaků onemocnění se ale může zahájit i podpůrná léčba běžně dostupnými léky. Několika zemím se ale své pacienty podařilo vyléčit pomocí léků na AIDS v kombinaci s léky na chřipku.

V případě COVID-19 se ozývají vedle skutečných lékařů i provozovatelé nejrůznějších forem tzv. alternativní medicíny, kteří proklamují, že jejich přípravek je nějakým způsobem efektivní v terapii nebo v léčbě onemocnění. Americké Národní centrum pro komplementární a integrativní zdraví (NCCIH) varuje, že neexistuje přitom žádný důkaz, že by tyto formy pokusů o prevenci nebo terapii mohly být prospěšné, některé dokonce mohou být nebezpečné.

  • Smrt

Nákaza koronavirem SARS-CoV-2 může mít i smrtící následky. K 28. únoru 2020 na nákazu zemřelo 2 867 lidí (v 8 zemích světa) a 36 688 se jich vyléčilo. Dle prvotních výzkumů se smrtnost onemocnění pohybuje mezi 2 až 3 % a v lednu 2020 WHO uvedlo, že smrtnost činí přibližně 3 %. Ve studii Královské univerzity bylo uvedeno, že se smrtnost může pohybovat od 0,8 %, když jsou započítání přenašeči bez symptomů, do 18 %, když jsou započítání pouze nakažení se symptomy z provincie Chu-pej.

https://cs.wikipedia.org/wiki/COVID-19

VAŠE REAKCE?