Yoga by měla působit v různých směrech pozitivně, ale rozhodně neměla by být životu nebezpečná...

Yoga pose - dangerous yoga

VAŠE REAKCE?