Píseň pochází z divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, poprvé uvedené v Praze dne 21. prosince 1834. Hudbu k ní složil a Tylův text mírně upravil František Škroup, prvním interpretem se stal Karel Strakatý.

Text - Kde domov můj - 1 sloka české hymny

Kde domov můj, kde domov můj,

voda hučí po lučinách,

bory šumí po skalinách,

v sadě skví se jara květ,

zemský ráj to na pohled!

A to je ta krásná země,

země česká domov můj,

země česká domov můj!

Anglický text české hymny 1. sloky

Where my home is, where my home is,

Water roars across the meadows,

Pinewoods rustle among crags,

The garden is glorious with spring blossom,

Paradise on earth it is to see.

And this is that beautiful land,

The Czech land, my home,

The Czech land, my home!

Noty - české hymny - 1-2. sloka

Noty - české hymny - 1-2. sloka

A znáte 2. sloku české hymny?

Kde domov můj, kde domov můj,

v kraji znáš-li bohumilém

duše útlé v těle čilém,

mysl jasnou, vznik a zdar

a tu sílu vzdoru zmar,

to je Čechů slavné plémě

mezi Čechy domov můj!

mezi Čechy domov můj!

Anglický text české hymny 2. sloka

Where my home is, where my home is,

If, in the heavenly land, you have met

Slender souls in spry bodies,

Of clear mind, vigorous and prospering,

And with a strength that frustrates all defiance,

That is the glorious nation of Czechs

Among the Czechs (is) my home!

Among the Czechs, my home!

Česká státní hymna Kde domov můj patří mezi státní symboly České republiky

Česká státní hymna Kde domov můj patří podle zákona 3/1993 Sb. mezi státní symboly České republiky a ty lze podle § 1 zákona 352/2001 Sb. užívat jen vhodným a důstojným způsobem. Státní hymnu lze podle § 12 zákona 352/2001 Sb. hrát i zpívat při státních svátcích a při jiných příležitostech, je-li to obvyklé.

Hudba i text rychle zlidověl a skladba získala postavení národní písně. Čechy byly tedy první zemí, která měla jako hymnu divadelní šlágr. Hymnu tvoří pouze první (a oproti originálu lehce pozměněná) sloka písně; druhá je dnes téměř neznámá. (Viz např. parodii v Pravém výletu pana Broučka do měsíce od Svatopluka Čecha z roku 1888.)

Hudební motiv písně Kde domov můj se později objevil i v Škroupově Chrudimské předehře složené k příležitosti slavnostního otevření divadla v Chrudimi (1854)[1] a ve skladbě Antonína Dvořáka Můj domov, kterou složil jako předehru ke hře Františka Ferdinanda Šamberka Josef Kajetán Tyl (1882).

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_hymna

VAŠE REAKCE?